VIDEO ▶ Jornada: Reflexions sobre la qüestió «trans» a la infància i a l’adolescència